تبلیغات در گوگل

امتیاز کاربران

 تبلیغات در گوگل - تبلیغات کلیکی | آراز سیستم تبلیغات در گوگل - تبلیغات کلیکی | آراز سیستم تبلیغات در گوگل - تبلیغات کلیکی | آراز سیستم تبلیغات در گوگل - تبلیغات کلیکی | آراز سیستم تبلیغات در گوگل - تبلیغات کلیکی | آراز سیستم
 

تبلیغات در گوگل

تبلیغات گوگلی
تبلیغات کلیکی

نمایی از پنل تبلیغات گوگلی

 تبلیغات در گوگل - تبلیغات کلیکی | آراز سیستم
 تبلیغات در گوگل - تبلیغات کلیکی | آراز سیستم

تبلیغات گوگلی

Google AdWords سرویس آنلاین تبلیغاتی است که به صاحبان سایت ها اجازه می دهد
تا برای رقابت تجاری، تبلیغات خود را در نتایج جستجوی گوگل نمایش دهند.
اگر میخواهید در مدت زمان کم بازدهی سایت خود را افزایش دهید ما تبلیغات گوگلی (تبلیغات کلیکی) را پیشنهاد میدهیم.
تبلیغات در گوگل تاثیر بسزایی در سئو سایت دارد.

درخواست مشاوره رایگان

تنها با چند کلیک ساده

تبلیغات در گوگل را بشناسیم

اگر درنتایج جستجو گوگل دقت کنید بعضی از سایت ها قبل از نام دامنه خود عبارت Ad را دارند.
این سایت ها سایتهایی هستند که صاحبانشان تبلیغات در گوگل را برای نمایش بهتر و سریعتر وب سایت خود انتخاب کرده اند.
 تبلیغات در گوگل - تبلیغات کلیکی | آراز سیستم
 تبلیغات در گوگل - تبلیغات کلیکی | آراز سیستم

هزینه در مقابل بازدید!

در این سرویس تبلیغاتی شما بابت بازدید از وب سایت ، هزینه پرداخت میکنید و در صورتی که بازدیدی از سایت شما صورت نگیرد پولی هم پرداخت نخواهید کرد!
به همین دلیل به تبلیغات در گوگل ،  تبلیغات کلیکی (PPC) نیز گفته میشود.

امکان مشخص کردن ساعت و روز نمایش تبلیغ

در پنل تبلیغات گوگلی شما این امکان را دارید که مشخص کنید تبلیغات سایت شما در چه روزهایی و چه ساعاتی نمایش داده شود.
این یعنی یک تبلیغات هدفمند و کارآمد!
 تبلیغات در گوگل - تبلیغات کلیکی | آراز سیستم
 تبلیغات در گوگل - تبلیغات کلیکی | آراز سیستم

امکان مشخص کردن نا محدود کلمات کلیدی و شعارهای تبلیغاتی

در تبلیغات کلیکی گوگل شما امکان معرفی نامحدود کلمات کلیدی و شعارهای تبلیغاتی خواهید داشت