• نکات سئو

    1- بر گوگل تمرکز ویژه داشته باشید (گوگل را معیار سئو قرار دهید )

    2- صفحه اول نتایج گوگل را هدف قرار دهید و در صفحه اول بر سه رتبه اول تمرکز کنید.

    3- هرگز به فکر فریب دادن گوگل نباشید ( سئو را برای کامل شدن سایت خود انجام دهید نه برای گوگل )

    4- سایت شما باید حتما ریسپانسیو ( واکنشگرا ) باشد.

    5- به هیچ عنوان لینک نخرید ( فقط به صورت طبیعی لینک جذب کنید )