نکات کلیدی سئو (بخش بیستم)

 نکات کلیدی سئو (بخش بیستم) نکات کلیدی سئو (بخش بیستم) نکات کلیدی سئو (بخش بیستم) نکات کلیدی سئو (بخش بیستم) نکات کلیدی سئو (بخش بیستم)
 

نکات سئو

96-رقبای خود را فقط در صفحه نتایج جستجوی کلمات کلیدی رصد نکنید، بلکه همواره خود سایتشان را نیز بررسی کنیدو در جریان به روزرسانی ها و مطالب جدید و سایر تغییراتی که می دهند باشید. ممکن است مشاهده کنید که دارند از عبارات جدیدی استفاده می کنند که حاصل از جستجوهای جدیدی است.

97-از فایل robots.txt به درستی استفاده کنید.

98-دامنه ی com. داشته باشید اما برای مخاطبان ایران ir. می تواند بهتر باشد.

99-سئو شغلی است که کارها در آن هیچوقت تمام نمی شود.

100-اصول و فاکتورهای سئو به سرعت در حال تغییرند. برای یادگیری سئو همواره باید اطلاعات خود را به روز کنید.