نکات کلیدی سئو (بخش نوزدهم)

 نکات کلیدی سئو (بخش نوزدهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش نوزدهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش نوزدهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش نوزدهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش نوزدهم) | آراز سیستم 77924507
 

نکات سئو

91-مطالب جدید به سایت اضافه کنید و سعی کنید انتشار مطالب جدید شما زمان بندی مرتبی داشته باشد، مثلا به صورت روزانه یا هفتگی. این کار بهتر از این است که در یک روز مطالب زیادی به سایت اضافه کنید و تا هفته ها هیچ مطلب دیگری نزنید.

92-ارتباط مطالب با موضوع اصلی کسب و کار و محصولات خود را حفظ کنید. مثلا در سایت فروش کیف و کفش راجع به شکلات و شیرینی مطلب ننویسید. در عین حال در مورد مطالب کیف و کفش هم خلاقیت به خرج دهید و مطالب شما فقط راجع به کیف و کفش چرم قهوه ای نباشد.

93-مطالب خود را پاراگراف بندی کنید به گونه ای که هر پاراگراف تیتر داشته باشد. همچنین از مطالب لیستی به صورت بالت و شماره ای نیز استفاده کنید.

94-نرخ پرش سایت را تحلیل و بررسی کنید. صفحاتی از سایت را که بیشترین نرخ پرش و خروج از سایت را دارند شناسایی کنید و ببینید دلایل آن چیست.

95-از پاپ آپ استفاده نکنید. پاپ آپ برای همه ی کاربران آزاردهنده است. برای کاربران موبایل بیشتر!