نکات کلیدی سئو (بخش شانزدهم)

 نکات کلیدی سئو (بخش شانزدهم) | آراز سیستم77924507  نکات کلیدی سئو (بخش شانزدهم) | آراز سیستم77924507  نکات کلیدی سئو (بخش شانزدهم) | آراز سیستم77924507  نکات کلیدی سئو (بخش شانزدهم) | آراز سیستم77924507  نکات کلیدی سئو (بخش شانزدهم) | آراز سیستم77924507
 

نکات سئو

76-لینک شبکه های اجتماعی را در سایت قرار دهید به گونه ای که راحت و در دسترس باشند.

77-برای مطالب نیز دکمه های انتشار در شبکه های اجتماعی را قرار دهید تا کاربران به راحتی بتوانند مطالب شما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند.

78-بازاریابی در شبکه های اجتماعی جایگزینی برای سئو نیست، بلکه قسمتی از آن و یا مکمل آن است.

79-از rich snippets استفاده کنید. به وسیله آن می توانید نحوه نمایش اطلاعات صفحه و سایت خود را در نتایج جستجو مشخص کنید و به افزایش کلیک سایت در نتایج جستجو کمک کنید.

80-سایت خود را در همه ی مرورگرها و دستگاه ها با رزولوشن های مختلف چک کنید. موبایل فرندلی بودن سایت را با ابزار mobile friendly گوگل تست کنید.