نکات کلیدی سئو (بخش پانزدهم)

 نکات کلیدی سئو (بخش پانزدهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش پانزدهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش پانزدهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش پانزدهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش پانزدهم) | آراز سیستم 77924507
 

نکات سئو

71-سعی کنید در اخبار حضور داشته باشید تا روی پایگاه های خبری قرار بگیرید و به این ترتیب اسم و لینک شما در اینترنت پخش شود.

72-آدرس وبسایت را در کارت ویزیت قرار دهید و در هنگام برقراری روابط جدید روی آن تاکید کنید.

73-آدرس و شماره تماس خود را به گونه ای در سایت قرار دهید که در صفحه دیده شوند. معمولا هدر یا فوتر جای مناسبی است.

74-کسب و کار و سایت خود را در فهرست های محلی و سراسری که از صنایع و بنگاه های اقتصادی منتشر می شود درج کنید، مخصوصا در دایرکتوری های اینترنتی.

75-از شبکه های اجتماعی برای گسترش مخاطبان و سایت خود استفاده کنید.