نکات کلیدی سئو (بخش دوازدهم)

 نکات کلیدی سئو (بخش دوازدهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش دوازدهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش دوازدهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش دوازدهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش دوازدهم) | آراز سیستم 77924507
 

نکات سئو

56-در alt تصاویر از تجمع کلمات کلیدی خودداری کنید. alt برای درج توضیح در مورد عکس است نه درج واژگانی که کسی با آنها ارتباطی برقرار نمی کند.

57-از شرکت ارائه دهنده ی خدمات میزبانی وب (هاستینگ) معتبر استفاده کنید. کندی و قطع شدن های مکرر سایت باعث کاهش رتبه ی شما در نتایج جستجو می شود.

58-همانطور که می گویند همه تخم مرغ ها را در یک سبد نچینید، در سئو نیز بر یک عبارت کلیدی تکیه نکنید و به فکر سایر عبارات مرتبط نیز باشید.

59-گوگل اشتباهات املایی و تایپی را تشخیص می دهد و کلمه صحیح را به کاربران توصیه می کند. پس روی سئوی کلمات حاوی اشتباه تایپی یا املایی کار نکنید و فقط بر کلمات صحیح تمرکز کنید.

60-بین استفاده از WWW در آدرس صفحات سایت و بدون WWW یک حالت را انتخاب کنید. برای گوگل فرقی نمی کند کدامیک، اما فقط یکی از این دوحالت باشد بهتر است، نه هر دو.