نکات کلیدی سئو (بخش دهم)

 نکات کلیدی سئو (بخش دهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش دهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش دهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش دهم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش دهم) | آراز سیستم 77924507
 

نکات سئو

46-همیشه رتبه خود در نتایج جستجوی عبارات مختلف را رصد کنید. برای این منظور از سرچ کنسول گوگل و از اپ جت سئو استفاده کنید.

47-رتبه های خوب ممکن است غلط انداز باشند! اگر بازدیدکنندگان بیشتر منجر به فروش بیشتر نشود، رتبه ی برتر چه فایده ای دارد؟! پس سراغ عباراتی بروید که باعث افزایش فروش شما می شود.

48-برای محصولات یا کسب و کار خود سیستم امتیازدهی مطابق با استانداردهای گوگل داشته باشید و از مشتریان بخواهید به شما امتیاز دهند.

49-از Redirect 301 استفاده کنید. اگر صفحه ای را حذف یا URL را تغییر دادید،بدون استفاده از Redirect 301، همه ی فواید صفحه قبلی و لینک هایی که به آن داده شده بود را از دست خواهید داد.

50-صفحه خطای 404 خوبی را بر پا کنید. صفحه ای که باعث شود کاربران از مطالب دیگر سایت شما استفاده کنند و سایت را ترک نکنند.