نکات کلیدی سئو (بخش نهم)

 نکات کلیدی سئو (بخش نهم) | آراز سیستم نکات کلیدی سئو (بخش نهم) | آراز سیستم نکات کلیدی سئو (بخش نهم) | آراز سیستم نکات کلیدی سئو (بخش نهم) | آراز سیستم نکات کلیدی سئو (بخش نهم) | آراز سیستم
 

نکات سئو

41-از روابط خارج از اینترنت خود برای کسب بک لینک در اینترنت استفاده کنید. تامین کنندگان، نوزیع کنندگان و سایر همکاران شما می توانند در سایت هایشان به شما لینک دهند.

42-بک لینک های رقبایتان را بررسی کنید و به دنبال راهی برای کسب بک لینک از منابع آنها نیز باشید.

43-هر صفحه ی شما باید حداقل در یک صفحه ی دیگر از سایت شما یا سایتی دیگر لینک شده باشد تا توسط گوگل بایگانی و رتبه بندی شود.

44-از صفحه اصلی به صفحاتی که برایتان اهمیت دارند حتما لینک مستقیم بدهید.

45-در صفحات داخلی نیز به صفحاتی با محتوای مرتبط لینک دهید.