نکات کلیدی سئو (بخش هفتم)

 نکات کلیدی سئو (بخش هفتم) | آرازسیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش هفتم) | آرازسیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش هفتم) | آرازسیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش هفتم) | آرازسیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش هفتم) | آرازسیستم 77924507
 

نکات سئو

31-محتوای کپی شده از سایت های دیگر را هرگز منتشر نکنید.

32-خودتان به دنبال این باشید که محتوای شما بهتر از محتوای رقبایی باشد که در صفحه اول گوگل هستند. اگر بهتر نیست پس چرا باید به چنین جایگاهی در جستجو برسد؟!

33-کاری کنید جستجوگران پس از مطالعه ی صفحه ای که به آن وارد شده اند، صفحات دیگر سایت را نیز مرور و مطالعه کنند.

34-با استفاده از ویدیو در محتوای صفحه فرود ، زمان حضور کاربر را افزایش دهید. ضمن این که از سایت های اشتراک گذاری ویدیو مثل، آپارات لینک و بازدید دریافت کنید.

35-محتوای تصویری مانند ویدیو، نمودارها و اینفوگرافیک ها در جذب لینک بسیار موثرند. مردم لینک اینگونه مطالب را بیشتر پخش و استفاده می کنند.