نکات کلیدی سئو (بخش چهارم)

 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش چهارم) | آراز سیستم  77924507 نکات کلیدی سئو (بخش چهارم) | آراز سیستم  77924507 نکات کلیدی سئو (بخش چهارم) | آراز سیستم  77924507 نکات کلیدی سئو (بخش چهارم) | آراز سیستم  77924507 نکات کلیدی سئو (بخش چهارم) | آراز سیستم
 

نکات سئو

16- تعداد کلمات در هر صفحه امار مشخصی ندارد برخی می گویند 1000 و برخی بیشتر ، در حالی که کمترش هم موفق بوده اند. پس شما فقط به فکر مفیدتر بودن محتوا برای کاربران باشید، مخصوصا نسبت به صفحات رقیب.

17- کد های HTML شما حتما صحیح باشند.

18- در هنگام لینک دادن به صفحات دیگر ، متن لینک حتما شامل توضیحاتی راجع به محتوای صفحه مقصد باشد.

19- متن لینک بهتر است بیش از 4 کلمه نباشد.

20- در مورد کلمات کلیدی تحقیق کنید ، از ابزارهای کمکی آماری استفاده کنید. انتخاب صحیح کلمات کلیدی مهم است و انتخاب غلط ، هدر دهنده ی زحمات شما میباشد. شما میخواهید افرادی را به سایت جذب کنید که با احتمال بیشتری مشتری محصولات و خدمات شما شوند.