نکات کلیدی سئو (بخش سوم)

 نکات کلیدی سئو (بخش سوم) | آراز سیستم 77927504 نکات کلیدی سئو (بخش سوم) | آراز سیستم 77927504 نکات کلیدی سئو (بخش سوم) | آراز سیستم 77927504 نکات کلیدی سئو (بخش سوم) | آراز سیستم 77927504 نکات کلیدی سئو (بخش سوم) | آراز سیستم 77927504
 

نکات سئو

11- کلمه کلیدی دیگر اثری در گوگل ندارد اما اگر هنوز استفاده میکنید ، کمتر از 48 کلمه باشند و بینشان حتما از کامای انگلیسی استفاده کنید.

12- از تگ های h1   تا h6  حتما استفاده کنید.

13- از alt در تصویر استفاده کنید و توضیحات مرتبط با تصویر را در آن بنویسید ، اما بیشتر از 12 کلمه نباشد.

14- از sitemap استفاده کنید. وجود نقشه سایت به ربات گوگل کمک میکند صفحات سایت را بهتر شناسایی کند و از صفحات جدید و آپدیت صفحات قدیمی مطلع شود.

15- بدنه اصلی سایت محتوا است.محتوا را برای کاربر بنویسید با هدف لذت و رضایت کاربر( محتوایی که کاربر را اقناع کند )