نکات کلیدی سئو (بخش دوم)

 نکات کلیدی سئو (بخش دوم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش دوم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش دوم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش دوم) | آراز سیستم 77924507 نکات کلیدی سئو (بخش دوم) | آراز سیستم 77924507
 

نکات سئو

6- لینک های ضعیف و بی اعتبار را غیر فعال کنید.

7- چگالی کلمات کلیدی در متن صفحه در حد و اندازه ی یک متن معمولی قابل خواندن برای عموم باشد ( به طور غیر عادی کلمات کلیدی را تکرار نکنید حدود 7 درصد کل کلمات باشد عالی است )

8- تگ توضیحات صفحه 156 کارکتر و به صورت جملاتی کامل باشد ( جستجوگر این توضیحات را میبیند و به مطالعه ی صفحه شما تر غیب میشود.

9- تگ عنوان <title> باید 6 تا 12 کلمه باشد و بیشتر از 70 کاراکتر نباشد.

10- حتما از کلمات کلیدی در تگ های عنوان و توضیحات استفاده کنید ، اما یک کلمه را در تگ عنوان بیش از دو بار استفاده نکنید.