نکات کلیدی سئو (بخش اول)

 نکات کلیدی سئو (بخش اول) | آراز سیستم 77927504 نکات کلیدی سئو (بخش اول) | آراز سیستم 77927504 نکات کلیدی سئو (بخش اول) | آراز سیستم 77927504 نکات کلیدی سئو (بخش اول) | آراز سیستم 77927504 نکات کلیدی سئو (بخش اول) | آراز سیستم 77927504
 

نکات سئو

1- بر گوگل تمرکز ویژه داشته باشید (گوگل را معیار سئو قرار دهید )

2- صفحه اول نتایج گوگل را هدف قرار دهید و در صفحه اول بر سه رتبه اول تمرکز کنید.

3- هرگز به فکر فریب دادن گوگل نباشید ( سئو را برای کامل شدن سایت خود انجام دهید نه برای گوگل )

4- سایت شما باید حتما ریسپانسیو ( واکنشگرا ) باشد.

5- به هیچ عنوان لینک نخرید ( فقط به صورت طبیعی لینک جذب کنید )