تفاوت وب و سایت چیست؟

امتیاز کاربران

 تفاوت وب و سایت چیست؟ تفاوت وب و سایت چیست؟ تفاوت وب و سایت چیست؟ تفاوت وب و سایت چیست؟ تفاوت وب و سایت چیست؟
 

تفاوت وب و سایت چیست؟

وب به فضای آنلاین متشکل از تمامی سایتهای اینترنتی گفته می شود. در واقع به مجموعه سایت های اینترنتی مختلفی که در سراسر جهان و با زبان های گوناگون و در جهت ساماندهی موضوعات و خدمات مختلف ایجاد  شده اند ، وب گفته می شود.

وب بستری از بهم پیوستن شبکه های کامپیوتری مختلف در جهت به اشتراک گذاری محتوا می باشد ، اما سایت ، یکی از واحدهای کوچک تشکیل دهنده این رسانه جهانی است. در حقیقت ، به بستر یا رسانه ای که وب سایت های اینترنتی بر روی آن قرار گرفته اند وب گفته می شود. محتویات سایت ها عموما بر روی کامپیوتری به نام سرور قرار دارد و مجموعه ای از سرورها، شبکه جهانی وب را تشکیل می دهند.

گردآورنده: طراحی سایت آراز سیستم